Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Lex Žitný získal podporu ústavnej väčšiny. Poslanci ocenili účinnejšiu ochranu vody

17.10.2018

Poslanci Národnej rady SR včera zahlasovali za Lex Žitný ostrov - prvý zákon na ochranu najvzácnejších zásobární vody v chránených vodohospodárskych oblastiach.

Lex Žitný ostrov napríklad zakazuje výstavbu priemyselných zdrojov, v ktorých sa vyrábajú alebo používajú znečisťujúce látky. Zamedzuje budovaniu spracovateľských zariadení na uhynuté zvieratá či skládok na nebezpečný odpad. Zakázaná je aj ťažba nevyhradených nerastov – vrátane štrku - povrchovým spôsobom. Zákon podporila ústavná väčšina - až 91 poslancov zo 138 prítomných.

Nová legislatíva zároveň zvyšuje informovanosť verejnosti. Obce majú povinnosť informovať kedykoľvek bude kvalita pitnej vody predstavovať riziko. Úrady verejného zdravotníctva budú poskytovať informácie o prekročení limitov vo vodách a zelený rezort každý rok zverejní komplexnú správu o kvalite vôd na Žitnom ostrove.

"Veľkým plusom zákona je, že na jednom mieste stanovuje jasné pravidlá, čo vo vodohospodárskych oblastiach možno a čo nemožno robiť. Nepochybujem, že zjednotenie platnej legislatívy, zefektívnenie kontrol a sprísnenie sankcií sa pozitívne odrazí na kvalite ochrany našej vody,“ uviedol minister životného prostredia László Sólymos.

Na Slovensku je v súčasnosti 10 chránených vodohospodárskych oblastí – Žitný ostrov, Strážovské vrchy, Beskydy a Javorníky, Veľká Fatra, Nízke Tatry (západná časť a východná časť), Horné povodie Ipľa, Rimavice a Slatiny, Muránska planina, Horné povodie rieky Hnilec, Slovenský kras (Plešivská planina a Horný vrch), Vihorlat.