hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Lex Žitný ostrov zakáže ťažbu štrku, ak by ohrozovala podzemné vody

Podozrenia z nelegálnej ťažby štrku len podčiarkujú význam historicky prvého zákona na ochranu najvzácnejších vodohospodárskych oblastí

Aktuálne medializovaná téma ohľadom údajne nelegálnej ťažby štrku na Žitnom ostrov je ďalším príkladom, aký významný posun pri ochrane najvzácnejších vodohospodárskych oblastí priniesol Lex Žitný ostrov.

Práve ten problematiku ťažby v súvislosti s kvalitou podzemných vôd rieši viac ako striktne: „v chránenej vodohospodárskej oblasti sa zakazuje ťažiť nevyhradené nerasty povrchovým spôsobom, či iným spôsobom, ktoré by odkrývali podzemné vody“. Pričom štrk patrí medzi nevyhradené nerasty.

Práve vďaka zákonu sa súčasný stav zásadne a systémovo zmení. O to viac rezort životného prostredia mrzí, že pani poslankyňa Anna Zemanová nepodporila svojim hlasom zákaz ťažby v chránených vodohospodárskych územiach, ktorý by mohol poškodiť stav podzemných vôd.

Čo sa týka konkrétnych medializovaných podozrení. Podľa zverejnených informácií sa situáciou na popud starostov zaoberala polícia. V obci Tomášov už pred časom začala preverovať situáciu aj Slovenská inšpekcia životného prostredia, no v súvislosti s odpadovou legislatívou. Z rovnakého dôvodu sa zaoberala aj ďalšou lokalitou a na základe zistení vec posunula na políciu. V jednom i druhom prípade nebudeme šetrenie komentovať, kým sa neuzavrie.

Minister životného prostredia už minulý týždeň vyhlásil, že ministerstvo robí konkrétne kroky na zefektívnenie dohľadu nad dodržiavaním envirolegislatívy - či už prostredníctvom Slovenskej inšpekcie životného prostredia alebo v spolupráci s políciou. Okrem iného avizoval aj kontroly rozhodnutí vydaných na okresných úradoch, pri ktorých môžu panovať podozrenia.