hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

László Sólymos: Envirokriminalita sa nesmie vyplácať. Ohrozuje životné prostredie a zdravie ľudí na Slovensku

 

Minister životného prostredia SR ocenil dnešné kroky polície, pri ktorých SIŽP poskytovala súčinnosť

Ministerstvo životného prostredia SR víta dnešný zásah polície ohľadom nelegálneho nakladania s odpadom. Prostredníctvom Slovenskej inšpekcie životného prostredia rezort poskytuje plnú súčinnosť.

Minister životného prostredia László Sólymos ocenil dnešný zásah polície v Limbachu a na skládke v Moste pri Bratislave. „Hovoril som to už viackrát a poviem to opäť. Porušovanie envirozákonov je ohrozovanie zdravia tejto krajiny. A nesmie sa vyplácať pravidlá hry porušovať,“ vyhlásil minister životného prostredia László Sólymos.

Slovenská inšpekcia životného prostredia preto poskytovala a poskytuje polícii plnú súčinnosť. Zároveň vykonáva aj samostatne ďalšie úkony v rámci vyšetrovania v rámci svojich zákonných oprávnení. Bližšie informácie však v záujme vyšetrovania v súčasnosti nemôže poskytnúť.

Ministerstvo životného prostredia za posledné dva roky významným spôsobom posilňuje možnosti svojich inšpektorov. V roku 2018 došlo k navýšeniu rozpočet inšpekcie o približne 872 tisíc eur, čo predstavuje navýšenie o takmer jednu pätinu oproti roku 2017. A za posledné dva roky bolo v Slovenskej inšpekcii životného prostredia vytvorených takmer 40 nových pracovných pozícií.