hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

45. generálny míting Združenia európskych geologických služieb (EuroGeoSurveys, EGS) a pracovný seminár (workshop) riaditeľov tohto združenia.

V dňoch 15. – 19. 10. 2018 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) organizačne zabezpečoval 45. generálny míting Združenia európskych geologických služieb (EuroGeoSurveys, EGS) a pracovný seminár (workshop) riaditeľov tohto združenia.

Prvý deň 15. 10. 2018 sa uskutočnilo v priestoroch ŠGÚDŠ zasadnutie Výkonného výboru (ExCom) EGS. Zasadnutie výboru viedli prezidentka združenia portugalská riaditeľka Teresa Ponce de Leão a generálny tajomník Slavko Šolar. V utorok 16. 10. 2018 na generálnom mítingu v priestoroch hotela Bôrik sa zúčastnilo 23 riaditeľov a 7 delegovaných zástupcov z 31 riadnych členov združenia EGS, ako aj traja zástupcovia pridružených členov EGS. Okrem oficiálnych zástupcov sa na tomto podujatí zúčastnilo aj 20 národných delegátov, 3 členovia sekretariátu EGS a ďalší 7 experti národných geologických služieb Európy. Počas pracovného stretnutia riaditeľov 17. 10. 2018 na tému Geológia pre Európu: Baníctvo a geológia odzneli príhovory generálneho riaditeľa ŠGÚDŠ Branislava Žeca, prezidentky EGS Teresy Ponce de Leão, štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR Vojtecha Ferencza, štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia SR Norberta Kurillu, ako aj 13 príspevkov od predstaviteľov rôznych organizácií: výkonnej tajomníčky Ekonomickej komisie pre Európu v rámci OSN Oľgy Algayerovej, zástupcov DG GROW z Bruselu Petra Hendleyho a Milana Grohola, generálneho riaditeľa ŠGÚDŠ Branislava Žeca, Davida Penningtona z DG JRC, Petra Baláža z IOM-u, Daniela Olivieru z komisie pre nerastné suroviny EGS, viceprezidenta Pavla Prepiaka zo Zväzu automobilového priemyslu SR a expertov ŠGÚDŠ Zoltána Németha, Jozefa Kordíka, Petra Malíka a Pavla Liščáka. V širokom spektre tém odzneli prezentácie zamerané na  históriu baníctva a geológie, ako aj pohľady na súčasné trendy v oblasti kritických nerastných surovín až po dosah baníctva na životné prostredie. Vo štvrtok 18. 10. 2018 účastníci mítingu absolvovali exkurziu do Kremnice, Banskej Štiavnice a Banskej Hodruše a v piatok 19. 10. 2018 do oblasti Devína, Sandbergu a jeho okolia s následnou prehliadkou historického centra Bratislavy.

Účastníci stretnutia vysoko hodnotili odbornú a spoločenskú úroveň celého podujatia, a to nielen počas stretnutí, ale aj v bohatej korešpondencii ex post.