hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Zabezpečené stojiská na odpad sa v Tatrách osvedčili. V ich budovaní je nevyhnutné pokračovať

Strety človeka s medveďom hnedým na území najstaršieho národného parku na Slovensku klesajú. Situáciu pomáhajú riešiť zabezpečené kontajnerové stojiská na komunálny odpad. Desiatky takýchto stojísk pribudli za posledné tri roky vďaka podpore envirorezortu v meste Vysoké Tatry, Štrbe či v obci Podkonice v Nízkych Tatrách. Prostredníctvom Environmentálneho fondu vyčerpali na tento účel bezmála 1 milión 400-tisíc eur.

Na území Tatranského národného parku sú však stále aj nezabezpečené a pre medvede voľne prístupné kontajnery a koše na komunálny odpad. Práve tento komunálny odpad, najmä zvyšky jedál a obaly z potravín, sú hlavnou príčinou straty plachosti, ktorá podmieňuje návyk medveďa hnedého na neprirodzenú potravu.

Správa TANAP-u zaznamenala aj prípady, keď sú v stojisku uzatvorené iba kontajnery na separovaný zber odpadu, no kontajnery so zmesovým komunálnym odpadom stoja nezabezpečené vedľa vybudovaných stojísk. „Často však nie sú kapacitne naplno využívané. Do stojísk sú nezriedka umiestňované plastové vrecia s odpadom mimo košov. Vrecia sú opreté o mreže staničiek a ľahko prístupné pre medvede. Kontajnery súkromných rekreačných zariadení sú mnohokrát len s čiastočným zabezpečením alebo sú voľne prístupné bez akýchkoľvek opatrení proti vniknutiu medveďa,“ povedal riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko.

Ministerstvo životného prostredia apeluje na prevádzkovateľov rekreačných zariadení, že práve dôkladné zabezpečenie komunálneho odpadu je kľúčovým a koncepčným riešením, pri ktorom existuje predpoklad, že sa podstatným spôsobom zníži počet nežiaducich stretov medveďa a človeka.

Územie Tatranského národného parku je prirodzeným domovom najväčšej voľne žijúcej šelmy na Slovensku – medveďa hnedého. Odborníci a ochranári zo Správy TANAP-u vykonávajú v meste Vysoké Tatry, ktoré svojim územím zasahuje do národného parku, pravidelne obhliadky či plašenia. V minulosti v prípade potreby poskytli aj elektrické ohradníky.

Na Ministerstve životného prostredia bola zriadená pracovná skupina pre manažment veľkých šeliem. Zložená je zo zástupcov dotknutých organizácií, združení a odborníkov a venuje sa aj vyhodnocovaniu už prijatých opatrení. Podľa slov primátora mesta Vysoké Tatry Jána Mokoša sa situácia v Tatrách zlepšuje. „Počet stretov medveďov po vybudovaní staničiek klesol zhruba o 150. Staničky sa teda určitým spôsobom v meste osvedčili, potrebujeme ešte vybudovať zhruba 54 ďalších staničiek,“ uzavrel primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš.

Medveď hnedý je živočích celoročne chránený slovenskou aj európskou legislatívou. V zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny ministerstvo v odôvodnených prípadoch rozhoduje o povolení výnimky na odstrel v správnom konaní. Každú žiadosť pritom posudzuje individuálne a na základe odborného stanoviska Štátnej ochrany prírody SR.