hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort pokračuje v prácach na posilnení ochrany národných parkov

V rámci legislatívneho procesu prišla k novele zákona o ochrane prírody a krajiny takmer tisícka pripomienok

Koncom októbra ministerstvo životného prostredia odštartovalo pripomienkovanie najdôležitejšieho zákona ochrany slovenskej prírody, ktorého cieľom je zaistiť národným parkom či prírodným rezerváciám potrebnú ochranu. V rámci legislatívneho procesu bolo k návrhu novely zákona o ochrane prírody a krajiny vznesených 975 pripomienok, z toho 835 zásadných, vrátane jednej hromadnej, pod ktorú sa podpísalo vyše 30-tisíc ľudí.Envirorezort bude o pripomienkach k návrhu novej legislatívy rokovať s partnermi na expertnej úrovni v nasledujúcich mesiacoch.

„Ochrana slovenskej prírody si zaslúži jasné a dôsledné pravidlá. Dnes veľmi intenzívne vnímame v spoločnosti odhodlanie a chuť pohnúť veci dopredu,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.
Po vyhodnotí pripomienok bude úlohou envirorezortu presvedčiť partnerov, o tom, aký význam má zaistiť účinnú ochranu najcennejších oblastí Slovenska, teda najmä národných parkov, prírodných rezervácií, ale aj vzácnych druhov živočíchov či rastlín.

Novelu zákona o ochrane prírody a krajiny predstavil verejnosti minister životného prostredia László Sólymos v októbri tohto roku. Medzi najdôležitejšie oblasti, ktorým sa nová legislatíva venuje je ochrana národných parkov Slovenska. Novela zákona plánuje rozšíriť princíp bezzásahovosti aspoň na polovicu územia každého národného parku. Pre zvyšné územie národných parkov novela ustanovuje, že hospodáriť v lesoch sa má výlučne spôsobom, ktorý zachováva a podporuje ich prirodzené ekologické funkcie. Kľúčovým opatrením pre zachovanie prírodných hodnôt národných parkov je aj ďalšie opatrenie v novele zákona - presun štátnych pozemkov v národných parkoch pod správu Štátnej ochrany prírody SR.

Zmeny majú nastať aj v ochrane prírody mimo národných parkov. Novela zákona obmedzuje vykonávanie veľkoplošnej ťažby v chránených územiach a posilňuje právomoc štátnych orgánov ochrany prírody pri schvaľovaní programov starostlivosti o lesy tým, že sa bude vyžadovať ich súhlasné stanovisko.