Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Flood prevention

Prezentácia o proaktívnej a účinnej protipovodňovej prevencii v rámci letnej školy na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Autor: Martin Gális