Magyar English ZELENÁ LINKA: 02/ 5956 1234 - pracovné dni 8:00 - 20:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Dokumenty

Prípravy slovenského predsedníctva v Rade EÚ v druhom polroku 2016 (SK PRES 2016) formálne odštartovali v roku 2012 prijatím materiálu „Príprava predsedníctva SR v Rade EÚ v roku 2016- základné východiská a aktuálne priority“. Prípravy tak začali 4 roky pred samotnou realizáciou SK PRES 2016, ako je odporúčané krajinami rovnakej veľkosti a skúseností. Odvtedy vláda SR prijala v súvislosti s prípravami SK PRES 2016 niekoľko nižšie uvedených dokumentov

Pretože prípravy na SK PRES 2016 presahovali jedno volebné obdobie, predsedovia všetkých politických parlamentných strán prijali 16.5.2013 spoločnú politickú deklaráciu, v ktorej sa uzniesli, že téma SK PRES 2016 nebude zneužitá v predvolebnom boji parlamentných volieb na jar roku 2016 (tj. tesne pred samotným začiatkom nášho predsedníctva). Kontinuita príprav SK PRES 2016, ktorá je nevyhnutná pre jeho úspešnú realizáciu, tak bola zabezpečená.

Dokumenty prijaté Vládou Slovenskej republiky v rámci prípravy predsedníctva SR v Rade Európskej únie v roku 2016: