Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Organizované podujatia

VÝROČNÁ KONFERENCIA PROGRAMU JUHOVÝCHODNÁ EURÓPA 2007-2013 sa koná 29. Júna 2012 v Bologni, Taliansko Pozvánku a bližšie informácie nájdete tu (pdf, 645 kB)

Výročná konferencia

Dňa 12. mája 2011 sa Sofii (Bulharsko) uskutoční výročná konferencia Programu nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže