Vytlačiť Poslať stránku

Dokumenty k výzve 2012

Príručka pre LIFE+ 2012 Príroda a Biodiverzita – časť 1
Príručka pre LIFE+ 2012 Príroda a Biodiverzita – časť 2

Príručka pre LIFE+ 2012 Environmentálna politika a riadenie – časť 1
Príručka pre LIFE+ 2012 Environmentálna politika a riadenie – časť 2

Príručka pre LIFE+ 2012 Informácie a komunikácia – časť 1
Príručka pre LIFE+ 2012 Informácie a komunikácia – časť 2

Formulár len pre verejných žiadateľov:
LIFE+ 2012 Vyhlásenie verejnej organizácie

Formulár len pre súkromných žiadateľov:
LIFE+ 2012 Finančné prehlásenie

Ostatné dokumenty:
LIFE+ 2012 Príručka pre hodnotenie projektov
LIFE+ 2012 Návrh grantovej zmluvy
LIFE+ 2012 Všeobecné podmienky zmluvy

Oproti minulým rokom je projektová žiadosť vypracovaná prostredníctvom nástroja eProposal.