Adresa minz

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na grafickú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

MŽP: Do prípravy novej environmentálnej stratégie sa má možnosť zapojiť široká verejnosť

Popis: Ministerstvo životného prostredia (MŽP) vypracuje novú Stratégiu environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030, keďže súčasná má takmer štvrťstoročie a už neodráža potreby dnešnej doby. Na rokovanie vlády by mala byť predložená koncom roka. Prípravu a koordináciu prác bude mať na starosti Inštitút environmentálnej politiky (IEP) MŽP SR. ... Posledná aktualizácia: 25.04.2017

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) vypracuje novú Stratégiu environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030, keďže súčasná má takmer štvrťstoročie a už neodráža potreby dnešnej doby. Na rokovanie vlády by mala byť predložená koncom roka. Prípravu a koordináciu prác bude mať na starosti Inštitút environmentálnej politiky (IEP) MŽP SR.

„Od roku 1993, odkedy platí súčasná stratégia, sa udiali mnohé zmeny či už v legislatíve, ale aj kvalite životného prostredia. V priebehu tejto doby boli síce prijaté mnohé čiastkové stratégie a ciele, žiadne však nie sú prierezové a nevytvárajú dlhodobé ciele environmentálnej politiky štátu,“ priblížil na dnešnej tlačovej konferencii štátny tajomník ministerstva Norbert Kurilla.

Ako poznamenal, dokument bude reagovať aj na nové výzvy a fenomény, ktorým sa Slovensko musí prispôsobiť. Príkladom toho bola nedávna smogová situácia. Opatrenia preto budú zamerané hlavne na zlepšenie kvality života a zdravia ľudí.

Nová stratégia bude obsahovať zrozumiteľnú a jasnú víziu environmentálnej politiky Slovenska tak, aby bola akceptovateľná pre odborníkov, tvorcov legislatívy aj širokú verejnosť. „Chceme nastaviť smerovanie v budúcnosti prijímaných opatrení. Takže, ak sa budú schvaľovať zákony, vykonávacie predpisy alebo sa rozhodovať o použití verejných financií, tak by to malo odrážať ciele a opatrenia v envirostratégii,“ dodal štátny tajomník.

Nebude ovplyvňovať ekonomické a hospodárske ciele ostatných sektorov, ale bude obsahovať návrhy, akým spôsobom by sa mohli zmierniť prípadne eliminovať negatívne vplyvy týchto sektorov na životné prostredie.

Na príprave stratégie bude ministerstvo aktívne spolupracovať s rezortami pôdohospodárstva, hospodárstva, dopravy a zdravotníctva. „Keďže to bude otvorený proces, tak v žiadnom prípade nechceme vynechať ani odbornú verejnosť a mimovládne organizácie, ktoré budú súčasťou siedmich pracovných skupín,“ priblížil analytik IEP Pavol Široký.

Konečná pracovná verzia by mala byť hotová koncom júna a následne prejde povinným procesom strategického environmentálneho posudzovania. „Ten chceme ponechať dostatočne dlhý na to, aby sa k stratégii mohli vyjadriť všetci zainteresovaní,“ avizoval Pavol Široký. Na vyhodnocovaní pripomienok verejnosti budem spolupracovať s Úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Verejnosť môže zasielať do konca apríla svoje nápady prostredníctvom online formulára, ktorý sa nachádza na stránke MŽP: http://www.minzp.sk/iep/strategicke-materialy/.

Odbor komunikácie MŽP SR 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu: <a href='/' class='navbar'>Úvod</a> <span>&nbsp;</span><span class="onlyprint">&gt;</span> <a href='/tlacovy-servis/' class='navbar'>Tlačový servis</a> <span>&nbsp;</span><span class="onlyprint">&gt;</span> <a href='/tlacovy-servis/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2017/tlacove-spravy-april-2017/' class='navbar'>Tlačové správy</a> <span>&nbsp;</span><span class="onlyprint">&gt;</span> <a href='/tlacovy-servis/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2017/' class='navbar'>Tlačové správy 2017</a> <span>&nbsp;</span><span class="onlyprint">&gt;</span> <a href='/tlacovy-servis/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2017/tlacove-spravy-februar-2017/' class='navbar'>Tlačové správy: Február 2017</a> <span>&nbsp;</span><span class="onlyprint">&gt;</span> MŽP: Do prípravy novej environmentálnej stratégie sa má možnosť zapojiť široká verejnosť

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


PÄTIČKA:

© 2009
Adresa

Koniec stránky.