Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Oplati sa čistiť odpadovú vodu

Efektívny manažment odpadových vôd prospieva verejnému zdraviu, ekonomike aj životnému prostrediu. Štúdia vyčísľuje environmentálne benefity čistenia odpadových vôd na Slovensku prostredníctvom výstupovej dištančnej funkcie na základe dát z 57 stredne veľkých čistiarní. Vyčistenie odpadových vôd vytekajúcich do riek a iných povrchových vôd prinieslo Slovensku v roku 2016 environmentálne benefity minimálne vo výške 1,96 miliardy eur.

 

Tento netechnický komentár vznikol na základe diskusnej štúdie IEP Estimating environmental benefits of wastewater treatment in Slovakia.