Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Diskusné štúdie

Ekonomické analýzy IEP (Working papers) podrobne skúmajú vymedzenú problematiku a poväčšine obsahujú aj odporúčania pre "policymakerov":