Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Kariéra

 

  Dobrý analytik IEP by mal
 1. mať vysokoškolské vzdelanie (najmä v oblasti ekonómie, environmentálnej ekonómie, štatistiky, matematiky alebo verejnej správy),
 2. vedieť analyticky rozmýšľať a rád pracovať s dátami (znalosť STATA, Eviews, Matlab, Gams či podobného softvéru výhodou)
 3. zrozumiteľne písať a vystihnúť pointu aj na krátkom priestore
 4. plynulo komunikovať v angličtine, vedieť pracovať samostatne aj v spolupráci s kolegami   

 

IEP má veľa výhod 

 1. pomocou ekonomických analýz a komentárov pomôžeš meniť Slovensko na lepšiu krajinu
 2. ak si z TOP zahraničnej školy a v posledných troch rokoch si nepracoval na Slovensku, máš možnosť získať 10 tis. eur v rámci programu Návrat domov. Ak máš 10 rokov skúseností, môže to byť až 50 tis.
 3. pošleme ťa na letnú školu, či zahraničný kurz
 4. vytvárame priestor a podmienky na kreativitu a vlastné iniciatívne projekty
 5. zarobíš toľko, ako v súkromnej firme
 6. veľa sa naučíš a budeš pracovať s najlepšími

 Ak si myslíš, že spĺňaš predpoklady, pošli svoje CV (motivačný list dobrovoľný) na martin.halus@enviro.gov.sk