Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Informácie o IEP

 

vznikol v júli 2016 ako nezávislý analytický útvar pri Ministerstve životného prostredia SR. Nadviazal tak na svojho predchodcu Odbor ekonomických nástrojov a analýz. Poslaním Inštitútu environmentálnej politiky (IEP) je poskytovať kvalitné a spoľahlivé analýzy a prognózy v oblasti životného prostredia pre slovenskú vládu a verejnosť. IEP sa zúčastňuje na tvorbe politík ministerstva.

IEP vedie bývalý dlhoročný analytik IFP so skúsenosťami so životného prostredia a energetiky, ktorého ambíciou je preniesť získané know-how na MŽP a vybudovať moderný analytický tím.