Vytlačiť Poslať stránku

Kontakt

Ministerstvo životného prostredia SR

Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor programov
Námestie Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

Kontaktné miesto INTERREG IIIB CADSES:

PhDr. Ľuboš Michalov 
Tel. 02/5956 2202
Fax 02/5956 2110

Ing. Jana Rolínová 
Tel. 02/5956 2191 
Fax 02/5956 2110
jana.rolinova@enviro.gov.sk