Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Najlepšie LIFE projekty

Štáty Európskej Únie reprezentované LIFE komisiou a LIFE Unit pravidelne oceňujú najlepšie projekty spomedzi ukončených projektov. Systém hodnotiacich kritérií formou „najlepšia prax“ bol nastavený v apríli 2005 vo Švédskom Malmö. Uvedené kritériá hodnotia prínos projektov hneď po ich ukončení, ako aj z dlhodobého hľadiska v rámci environmentálneho, ekonomického a spoločenského vývoja. Zároveň prihliadajú aj na stupeň inovácií, možnosť uplatnenia projektových výsledkov v širšom meradle a nákladovú efektívnosť. Cieľom ocenenia je šírenie informácií o LIFE projektoch, ako aj o projektových výsledkoch, ktoré je možné uplatniť v širšom meradle s pozitívnym vplyvom na životné prostredie.
Každý rok je spomedzi ocenených projektov vybraných aj 5 najlepších projektov v každej oblasti podpory tzv. „Best of the Best“. Uvedené projekty sú prezentované v LIFE publikácií o najlepších projektoch a zároveň získajú dodatočné finančnéprostriedky na prezentáciu výsledkov projektu formou krátkeho filmového dokumentu.

Od roku 2005 boli hodnotené iba projekty v oblasti podpory „LIFE Environmentálna politika a riadenie“, “, pričom v rámci projektov ukončených v rokoch 2004 - 2005 bolo ocenených 24 projektov, v rámci projektov ukončených v rokoch 2005 - 2006 bolo ocenených 21 projektov, v rámci projektov ukončených v rokoch 2006 - 2007 bolo ocenených 22 projektov, v rámci projektov ukončených v rokoch 2007 - 2008 bolo ocenených 21 projektov, v rámci projektov ukončených v rokoch 2008 -2009 bolo ocenených 22 projektov, v rámci projektov ukončených v rokoch 2009 - 2010 bolo ocenených 23 projektov a v rámci projektov ukončených v rokoch 2010 - 2011 bolo ocenených 13 projektov.

LIFE+ Environment 2004-2005 (pdf, 183 kB)
LIFE+ Environment 2005-2006 (pdf, 183 kB)
LIFE+ Environment 2006-2007 (pdf, 183 kB)
LIFE+ Environment 2007-2008 (pdf, 183 kB)
LIFE+ Environment 2008-2009 (pdf, 114 kB)
LIFE+ Environment 2009-2010 (pdf, 183 kB)
LIFE+ Environment 2010-2011 (pdf, 181 kB)

Od roku 2008 prebieha ocenenie aj v oblasti podpory „LIFE Príroda a Biodiverzita“, pričom v rámci projektov ukončených v rokoch 2007 - 2008 bolo ocenených 26 najlepších projektov, v rámci projektov ukončených rokoch 2008 - 2009 bolo ocenených 23 najlepších projektov a v rámci projektov ukončených rokoch 2009 - 2010 bolo ocenených 18 najlepších projektov.

LIFE+ Nature 2007-2008 (pdf, 114 kB)
LIFE+ Nature 2008-2009 (pdf, 184 kB)
LIFE+ Nature 2009-2010 (pdf, 181 kB)

Publikácie ohľadom jednotlivých ročníkov najlepších projektov je možné nájsť na oficiálnej stránke Európskej Komisie:
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/bestprojects/index.htm