hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Tlačové správy: Október 2016

Štátny tajomník N. Kurilla otvoril jedinečnú výstavu, kde si môžete sadnúť na elektrické vedenie

04.10.2016
Stovky kriticky ohrozených druhov vtákov uhynie po kolízii s drôtmi vysokého napätia. Toto nebezpečenstvo, ale najmä efektívne riešenia na ich záchranu pútavým spôsobom približuje výstava „Sedím na vedení a je mi dobre“, ktorú si môže verejnosť oddnes pozrieť v átriu Ministerstva životného prostredia SR. Viac

 

MŽP SR: Séria úspechov slovenského predsedníctva v Rade EÚ pokračuje

05.10.2016
Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ pokračuje vo svojom triumfe. Vďaka výraznému diplomatickému úsiliu SR sa podarilo na európskej úrovni úspešne ukončiť ratifikačný proces Parížskej dohody. Viac

 

Skončilo sa stretnutie ministrov životného prostredia V4, Ukrajiny a Bieloruska

05.10.2016
Opatrenia nadväzujúce na ratifikačný proces Parížskej dohody, ako aj ochrana biodiverzity boli hlavnou témou stretnutia ministrov životného prostredia Vyšehradskej štvorky, Ukrajiny a Bieloruska v poľskom meste Tuczno. Slovenskú delegáciu na stretnutí viedol generálny riaditeľ sekcie vôd Ministerstva životného prostredia SR Vladimír Novák. Klimatické zmena a ochrana biodiverzity patria medzi najdôležitejšie témy aj v súvislosti s nadchádzajúcimi medzinárodnými konferenciami v marockom Marrákeši a mexickom Cancúne. Viac

 

Slovenské predsedníctvo zabezpečilo, aby EÚ bola spúšťačom Parížskej dohody

05.10.2016
Vďaka rýchlemu konaniu slovenského predsedníctva sa podarilo prelomiť potrebnú hranicu na vstúpenie Parížskej dohody do platnosti. Viac

 

Premiér: Parížskou dohodou sme splnili jeden z hlavných cieľov slovenského predsedníctva

10.10.2016
Predseda vlády Robert Fico dnes na pôde ministerstva životného prostredia vyzdvihol rýchlu ratifikáciu Parížskej dohody na úrovni Európskej únie, vďaka čomu sa práve EÚ podarilo zabezpečiť jej platnosť. Únia tak podľa neho zostáva absolútnym lídrom v boji proti klimatickej zmene. Viac

 

V Rwande vrcholia diskusie o látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu, EÚ zastupuje L. Sólymos

14.10.2016
Nosnou témou aktuálneho 28. Stretnutie zmluvných strán Montrealského protokolu v Kigali v Rwande je znižovanie spotreby fluorovaných plynov (HFC) a prijatie dodatku k Montrealskému protokolu. V mene EÚ vedie rokovania slovenská delegácia na čele s ministrom životného prostredia Lászlóom Sólymosom. Viac

 

Ministri životného prostredia EÚ diskutovali o redukcii emisií v doprave či pôdohospodárstve

17.10.2016
Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ pokračuje v krokoch potrebných na napĺňanie klimatickej Parížskej dohody, ktorá vstúpi do platnosti začiatkom novembra aj zásluhou Európskej únie. Rada ministrov životného prostredia Únie pod vedením slovenského šéfa envirorezortu Lászlóa Sólymosa dnes v Luxemburgu prvýkrát diskutovala o nových legislatívnych návrhoch na postupné znižovanie emisií v sektore mimo systému obchodovania s emisiami skelníkových plynov (non-ETS), teda v doprave, budovách, pôdohospodárstve a odpadoch. Viac

 

MŽP: EÚ a krajiny Východného partnerstva posilnia spoluprácu v oblasti životného prostredia

18.10.2016
V Luxemburgu sa dnes (18.10.) uskutočnilo historicky prvé formálne zasadnutie ministrov Východného partnerstva pre životné prostredie a zmenu klímy. Európska únia a šesť štátov Východného partnerstva (Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina) prijali ministerské vyhlásenie, v ktorom potvrdili svoj záväzok posilniť spoluprácu v tejto oblasti. Viac

 

László Sólymos: Neodkladná implementácia Parížskej dohody je nutnosť

19.10.2016
Rýchly vstup Parížskej dohody do platnosti je mimoriadnym úspechom medzinárodného spoločenstva, zhodli sa strany Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy na stretnutí v Marrákeši. Ministerská schôdzka predchádzala kľúčovému - prvému zasadnutiu konferencie strán Parížskej dohody, ktoré bude v tomto marockom meste v novembri. Viac

 

Slovenské predsedníctvo zohralo kľúčovú úlohu pri úspešnej účasti EÚ na konferencii CITES CoP 17

06.10.2016
Zasadnutie konferencie zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), ktoré sa práve skončilo, je významným krokom k posilneniu ochrany voľne žijúcich zvierat a rastlín pred nadmerným využívaním a nelegálnym obchodom. Viac

 

László Sólymos: Stabilizačné práce pod Strečnom majú zelenú, verejné obstarávanie sa skončilo

14.10.2016
Ministerstvo životného prostredia SR spečatilo proces verejného obstarávania na sanáciu skalného brala Strečno podpisom zmluvy s víťaznou spoločnosťou. Tá podľa podpísanej zmluvy zabezpečí vykonanie nevyhnutných protihavarijných opatrení počas tohtoročnej jesene. Sanačné práce musí zhotoviteľ prác ukončiť do konca mája budúceho roka. Viac

 

Sólymos: EÚ začne o 3 roky znižovať spotrebu fluorovaných plynov

16.10.2016
Prelomová dohoda - svet sa zaviazal postupne redukovať výrobu a spotrebu fluorované plynov (HFC), ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu. S významným krokom súhlasilo 197 krajín počas 28. stretnutia zmluvných strán Montrealského protokolu v Kigali v Rwande. EÚ začne so znižovaním už od roku 2019. Rokovania v jej mene viedol slovenský minister životného prostredia László Sólymos. Viac

 

Voda a poľnohospodárstvo

26.10.2016
Sekcia vôd MŽP SR v rámci SK PRES spolu s Európskou komisiou (DG ENV a DG AGRI) zorganizovala dňa 24.10.2016 za účasti 102 expertov workshop „Voda a poľnohospodárstvo“, ktorý sa konal v Bratislave v hoteli Bôrik. Viac