Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

L. Sólymos posiela do Smilna ministerskú hĺbkovú kontrolu

29.11.2016

Minister životného prostredia László Sólymos nechá preveriť geologický prieskum ložísk ropy a zemného plynu v Smilne, ktoré je súčasťou prieskumného územia Svidník, Medzilaborce, Snina.

„Inicioval som hĺbkovú kontrolu geologického prieskumu v Smilne, či držiteľ licencie postupuje v súlade s geologickým zákonom a povolením, ktoré sme mu vydali. Pocit bezpečia obyvateľov a ochrana životného prostredia sú prvoradé,“ uviedol minister.

S držiteľom licencie – spoločnosťou Alpine Oil & Gas sa plánuje dohodnúť na ústretovom kroku „Chcem ich požiadať, aby sami navrhli vykonanie posúdenia vplyvov na životné prostredie (EIA),“ dodal Sólymos. Právna analýza totiž preukázala, že v momentálnom legislatívnom a procesnom stave nevzniká držiteľovi tejto licencie zákonná povinnosť vykonať EIA. Nová, prísnejšia legislatíva o EIA začne platiť od 1. 1. 2017.

Spoločnosť Alpine Oil & Gas získala prvýkrát povolenie na prieskum ložísk ropy a horľavého zemného plynu v lokalite Svidník, Medzilaborce, Snina pred desiatimi rokmi. V tomto roku požiadala o predĺženie platnosti tohto povolenia o 8 rokov a zároveň o zmenšenie rozlohy v priemere približne o 88 percent. Po dôkladnom posúdení ministerstvo legitímne predĺžilo licenciu na geologickú prieskum o 5 rokov.

Cieľom geologického prieskumu je zistiť, resp. overiť existenciu ložísk nerastov, v tomto prípade ložísk ropy a horľavého zemného plynu, ktoré sa nachádzajú pod zemským povrchom. Každú jednu žiadosť o takýto prieskum ministerstvo dôkladne posudzuje v zmysle geologického zákona.

V súčasnosti je na Slovensku vyše 80 prieskumných území bez nutnosti posúdenia ich vplyvov na životné prostredie. Ropa a zemný plyn sa na Slovensku ťaží na Záhorí, ale aj na východnom Slovensku (napr. v okrese Michalovce a Trebišov).

Odbor komunikácie MŽP SR