hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Dobudovaná ČOV v Kežmarku zvýši kvalitu čistenia odpadových vôd

Za účasti ministra životného prostredia Petra Žigu uviedli do prevádzky dobudovanú čistiareň odpadových vôd v Kežmarku. Dielo výrazne zvýši úroveň a intenzitu čistenia odpadových vôd v meste. Moderná čistiareň v Kežmarku má po dostavbe kapacitu, ktorá umožňuje čistenie odpadových vôd pre takmer 30-tisíc obyvateľov s nadpriemerným efektom eliminácie nielen organického znečistenia, ale aj nutrientov, teda dusíka a fosforu. Výstavba bola financovaná predovšetkým z európskych zdrojov v celkovej hodnote 13 miliónov eur, z čoho Ministerstvo životného prostredia poskytlo 11 miliónov eur.

Do budúcna by sa na čistiareň odpadových vôd mali napojiť aj okolité obce Vrbov a Malý Slavkov. "Voda bude spracovaná podľa najvyšších ekologických štandardov a vypúšťanie do rieky Poprad bude na inej úrovni ako tomu bolo doteraz," povedal minister životného prostredia Peter Žiga. Ministerstvo životného prostredia plánuje v najbližších piatich rokoch pokračovať v budovaní čistiarní odpadových vôd. "V prácach chceme pokračovať v oblastí Kysúc, Oravy a južného Slovenka," dodal minister.

Podľa slov riaditeľa Podtatranskej vodárenskej spoločnosti Vladimíra Pastoreka sa v Kežmarku dobudovali predovšetkým nádrže v rámci starej čistiarne a rekonštruovali sa najmä technológie. Zrekonštruoval sa aj celý systém riadenia čistiarne, merania a regulácie, čím sa zabezpečilo kvalitné čistenie odpadových vôd.

Odbor komunikácie MŽP SR, TASR