hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Záujem odstrániť čierne skládky s podporou envirorezortu prejavilo takmer 500 samospráv

Do programu odstraňovania čiernych skládok, ktorý vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR sa prihlásilo Environmentálnemu fondu 491 samospráv. Na ich likvidáciu envirorezort vyčlenil sedem miliónov eur. Žiadatelia, ktorí získajú dotáciu, musia zrealizovať oprávnené aktivity najneskôr do 30. novembra 2016.

Medzi žiadateľmi na získanie finančnej podpory je šesť krajských miest, vrátane Bratislavy, viaceré okresné mestá, ale aj malé obce z celého Slovenska. „Naším cieľom bolo slovenským mestám a obciam, ktoré si dlhodobo nevedia poradiť s odstránením väčších a starších čiernych skládok, podať pomocnú ruku. Túto možnosť využilo takmer päťsto samospráv,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos. Zdôraznil, že najmä na samosprávach bude teraz záležať, aby nelegálne skládky odstránili a miesta, kde ležal opustený odpad, opäť ozeleneli. „Nikomu nemôže byť ľahostajné prostredie, v ktorom žije. Verím, že ľudia, ktorí odpad uložili na miesta, kde nemá čo hľadať, sa aj vďaka vnútornému zelenému kompasu, ktorý je v každom z nás, začnú správať zodpovednejšie,“ dodal minister.

V najbližších dňoch začne Environmentálny fond vyzývať na prípadné doplnenie žiadostí o potrebné náležitosti. V druhej polovici septembra predpokladá ministerstvo vydanie prvých rozhodnutí o tom, ktorá samospráva príspevok získa a v akej výške. Pri čerpaní dotácie bude Environmentálny fond postupovať v zmysle uzatvorených zmlúv a finančné prostriedky uvoľní na základe predložených účtovných dokladov.

Žiadatelia mohli s likvidáciou čiernych skládok začať prakticky od prvého dňa zverejnenia výzvy Environmentálnym fondom, teda od 15. júna 2016. Maximálna výška podpory pre žiadateľa je 70 tisíc eur a v jednej žiadosti môže riešiť sanáciu viacerých miest. Štát uhradí maximálne 95 % nákladov a zvyšok samospráva. Celý projekt spravuje Environmenálny fond, ktorý pri žiadostiach posúdi sociálno-ekonomické, environmentálne a funkčno-technické kritériá projektu.
V prvom kole projektu, ktorý bol vlani, sa podarilo odstrániť 570 čiernych skládok po celom Slovensku.

Odbor komunikácie MŽP SR