hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

O necelé tri týždne odštartuje vlajkové podujatie envirorezortu v rámci SK PRES

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky organizuje v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia medzinárodnú konferenciu Prechod na zelené hospodárstvo „T2gE – Transition to the Green Economy“, ktorá je vlajkovým podujatím envirorezortu v rámci slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie.

Konferencia má pritiahnuť pozornosť odborníkov, politikov, medzinárodných organizácií, univerzít, biznis sektora a občianskej spoločnosti a vytvoriť priestor pre odbornú diskusiu o kľúčových otázkach prechodu na zelené hospodárstvo. Výstupy z podujatia predstaví slovenské predsedníctvo na stretnutí ministrov životného prostredia krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj v Paríži a na zasadnutí Rady ministrov životného prostredia EÚ.

Program konferencie sa pripravuje v úzkej spolupráci s Európskou komisiou, Európskou environmentálnou agentúrou a OECD. Rokovanie prebieha v anglickom jazyku, plenárne zasadnutia sú tlmočené do slovenského jazyka. Pozvanie na konferenciu prijali významní predstavitelia Európskej komisie Maroš Šefčovič, podpredseda Komisie zodpovedný za energetickú úniu a Karmenu Vella, komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo. Konferencie sa tiež zúčastní ministerka životného prostredia Holandského kráľovstva Sharon Dijksma a minister klimatických zmien a životného prostredia Nórskeho kráľovstva Vidar Helgesen.

Účasť na konferencii je bezplatná. Zaregistrujte sa prostredníctvom on-line formulára do 31. augusta 2016 na stránke www.t2ge.euProgram

6. september
9.30 – 10.00 Otvorenie konferencie za účasti ministra životného prostredia SR
10.00 – 11.45 Plenárne zasadnutie I: Prechod na zelené hospodárstvo
13.30 – 15.00 Plenárne zasadnutie II: Financovanie a investície do zeleného
15.30 – 17.30 Paralelné panelové diskusie
(I) Perspektíva zo strany tvorcov politík
(II) Perspektíva zo strany vedy a výskumu
(III) Perspektíva zo strany občianskej spoločnosti

7. september
9.00 – 11.00
Paralelné panelové diskusie
(IV) Perspektíva zo strany miest a obcí, alebo miestnej samosprávy
(V) Perspektíva zo strany podnikateľských a investičných inštitúcií
(VI) Téma v centre pozornosti: Inovácie v oblasti prechodu na zelené hospodárstvo
11.30 – 12.30 Závery konferencie a ďalšie smerovanie v oblasti prechodu na zelené hospodárstvo
14.00 – 17.00 Exkurzie (voliteľné) - možnosť návštevy jedného z príkladov inovatívnych riešení a postupov v oblasti zeleného hospodárstva v Bratislavskom kraji