domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

Envirostratégia 2030

Stratégia environmentálnej politiky, ktorá je na Slovensku stále v platnosti, bola schválená ešte v roku 1993. Už 25 rokov nebola aktualizovaná a nerieši nové problémy a výzvy životného prostredia. Ministerstvo životného prostredia SR pripravilo novú, modernú stratégiu environmentálnej politiky do roku 2030 (Envirostratégia 2030), ktorej prípravu a koordináciu zastrešuje IEP.

Návrh stratégie bol zostavený na základe verejnej konzultácie, analýz IEP a podkladov 7 odborných pracovných skupinách (pdf, 95kB) zložených z takmer 160 odborníkov ale aj podnetov od verejnosti. V každej vecnej oblasti po identifikácií problémov a v súčasnosti platných cieľov nasledujú rámcové opatrenia na zlepšenie súčasnej situácie (napr. zvýšiť poplatky, sprísniť normy, zlepšiť informovanosť). Stratégia neobsahuje podrobný akčný plán, ale navrhne základné smerovanie v budúcnosti prijímaných politík na zlepšenie stavu životného prostredia. Či už sa bude v budúcnosti schvaľovať legislatíva, vykonávacie predpisy alebo použitie verejných financií, mali by byť v súlade s cieľmi a opatreniami Envirostratégie 2030.

IEP prezentovalo proces prípravy a participácie na tvorbe Envirostratégie 2030 na seminári „Participatívna tvorba verejných politík. Ako na to“ dňa 27.06.2017, na Open Government Week organizovanom ÚSV ROS 07.11.2017, na Stálom zastúpení Slovenskej republiky v Bruseli dňa 20.11.2017 alebo na stretnutí Regionálnej komory SOPK 27.03.2018. Počas celého procesu prípravy, tvorby, pripomienkovania a strategického environmentálneho hodnotenia (SEA proces) sme informovali verejnosť prostredníctvom médií, stránky MŽP SR a IEP, sociálnych sietí ale aj priamym informovaním sietí, inštitúcií aj mimovládnych organizácií.

Proces prípravy Envirostratégie 2030

Proces strategického posudzovania vplyvov na životné prostredie

 

Medzirezortné pripomienkové konanie

 

Pozrite a stiahnite si: 

 

Viac informácií o príprave Envirostratégie 2030 získate na kontaktoch Inštitútu environmentálnej politiky:

Pavol Široký, pavol.siroky@enviro.gov.sk, 02-5956 2214

Ján Dráb, , 02-5956 2484

logo