Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Spending review of environment

Základný pohľad na výdavky životného prostredia. Návrh základnej štruktúry a výsledkových ukazovateľov pre jednotlivé oblasti. Interná prezentácia na workshope IMF na MF SR, ktorého cieľ bol kick-off revízií výdavkov v roku 2017. 

Autor: Marianna Bendíková