Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Usmernenie potoka „od Kameňolomu

12.04.2019

/files/sekcia-vod/informacia-verejnost.rtf 

/files/sekcia-vod/pd.pdf 

/files/sekcia-vod/stanovisko_vuvh_usmernenie_potoka_od_kamenolomu.pdf 

 

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže