Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

„Úsek potrubia VDJ Kajlovka – VDJ Hrádza, Od TS po PK – rekonšrukcia, VDJ Hrádza 3, 1x1500 m³ - rekonštrukcia“

07.02.2019

http://www.minv.sk/?potrubie-kajlovka-hradza&subor=322081 

http://www.minv.sk/?potrubie-kajlovka-hradza&subor=322082 

http://www.minv.sk/?potrubie-kajlovka-hradza&subor=322083 

http://www.minv.sk/?potrubie-kajlovka-hradza&subor=322084 

 

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže