Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

„D3 Zelený most Svrčinovec – Ekodukt nad cestou I/11“

15.04.2019

/files/sekcia-vod/informacia-verejnost-d3-zeleny-most-svrcinovec-ekodukt-nad-cestou-11.docx 

/files/sekcia-vod/stanovisko_vuvh_d3_zeleny_most_svrcinovec_ekodukt_nad_cestou_i_11.pdf 

http://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/okres_zilina/zivotne_prostredie/spravne_konanie_enviro/cast_1_2.pdf 

http://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/okres_zilina/zivotne_prostredie/spravne_konanie_enviro/cast_3_4.pdf 

http://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/okres_zilina/zivotne_prostredie/spravne_konanie_enviro/cast_5_8.pdf

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže