Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

„Skladová hala DC12 – Vstavok „A“ – rozšírenie“

09.04.2019

/files/sekcia-vod/informacia-podla-16.pdf  

/files/sekcia-vod/b_suhrnna-technicka-sprava_19_02.pdf 

/files/sekcia-vod/dc12_vstavok-a_mepix_situacia_19_02.pdf 

/files/sekcia-vod/vuvh.pdf

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže