Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

„Rekonštrukcia potrubia v úseku Kriváň od cesty č. 526 po cestu č. 50“

http://www.minv.sk/?krivan-cesta&subor=321948  

http://www.minv.sk/?krivan-cesta&subor=321946 

http://www.minv.sk/?krivan-cesta&subor=321945 

 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže