Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

„Protipovodňová ochrana obce Habovka“

/files/sekcia-vod/uradna-tabula/informacia-verejnost-obec-habovka.docx 

/files/sekcia-vod/uradna-tabula/cd.rar 

/files/sekcia-vod/uradna-tabula/stanovisko_vuvh_habovka_projekt_ppo_obce.pdf 

 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže