Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

„Projekt závlahového hospodárstva DUFREX, s.r.o.“

https://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/okres_nitra/uradna_tabula/zivotne/projekt_zavlahoveho_hospodarstva_dufrex/Info_verejnost_dufrex.rtf 

https://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/okres_nitra/uradna_tabula/zivotne/projekt_zavlahoveho_hospodarstva_dufrex/Stanovisko_VUVH_zavlahove_hospodarstvo_DUFREX.pdf 

https://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/okres_nitra/uradna_tabula/zivotne/projekt_zavlahoveho_hospodarstva_dufrex/Sprievodna%20sprava.zip 

https://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/okres_nitra/uradna_tabula/zivotne/projekt_zavlahoveho_hospodarstva_dufrex/Lokalita%20a%20vymera%20dielov%20a%20parciel.zip 

https://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/okres_nitra/uradna_tabula/zivotne/projekt_zavlahoveho_hospodarstva_dufrex/Mapa%20cast%201.zip 

https://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/okres_nitra/uradna_tabula/zivotne/projekt_zavlahoveho_hospodarstva_dufrex/Mapa%20cast%202.zip 

https://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/okres_nitra/uradna_tabula/zivotne/projekt_zavlahoveho_hospodarstva_dufrex/Mapa%20cast%203.zip 

https://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/okres_nitra/uradna_tabula/zivotne/projekt_zavlahoveho_hospodarstva_dufrex/Mapa%20cast%204.zip 

https://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/okres_nitra/uradna_tabula/zivotne/projekt_zavlahoveho_hospodarstva_dufrex/Mapa%20cast%206.zip 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže