Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

„Potrubie – úsek VDJ Mýtna – VDJ Kopáň - rekonštrukcia“

13.02.2019

http://www.minv.sk/?potrubie-mytna-kopan&subor=322620  

http://www.minv.sk/?potrubie-mytna-kopan&subor=322621 

http://www.minv.sk/?potrubie-mytna-kopan&subor=322642

 

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže