Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

„Polyfunkčný areál Prievozská – Nové Apollo“

11.02.2019

/files/sekcia-vod/2016_044-projekt-dur-b.05.1-situacia-doprava.pdf  

/files/sekcia-vod/informacia-podla-16.pdf 

/files/sekcia-vod/stanovisko_vuvh_polyfunkcny_areal_nove_apollo.pdf 

/files/sekcia-vod/ur-textova-cast.pdf 

 

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže