Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

„Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska štrkopieskov v dobývacom priestore ČAŇA“

03.04.2019

http://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/okres_kosice/uradnatabula/11_oszp/04_april_2019/strky_cana/TazbaStrkuCana_InformaciaPreVerejnost_(02.04.2019).pdf  

http://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/okres_kosice/uradnatabula/11_oszp/04_april_2019/strky_cana/CRH_(Slovensko)_POPD_Cana2019.zip 

http://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/okres_kosice/uradnatabula/11_oszp/04_april_2019/strky_cana/VUVH_Stanovisko_POPD_Cana_(02.04.2019).pdf 

 

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže