Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska bentonitu v dobývacom priestore Lieskovec na roky 2019-2028 - konanie podľa § 16a vodného zákona

Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania

Projektová dokumentácia

Odborné stanovisko