Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

„Obstaranie a montáž širokozáberového závlahového zariadenia pivotového typu“

/files/sekcia-vod/uradna-tabula/informacia-verejnost-podla-16a-ods-7-zakona-c-3642004-z.z-zacati-spravneho-konania-zverejnene-dna-13.11.2018.docx 

/files/sekcia-vod/uradna-tabula/pd.zip 

/files/sekcia-vod/uradna-tabula/vuvh_stanovisko_gamota_pivotove_zavlahy.pdf 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže