Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

„Obstaranie a montáž široko záberového závlahového zariadenia pivotného typu“

/files/sekcia-vod/uradna-tabula/009708-obstaranie-montaz-siroko-zaberoveho-zavlahoveho-zariadenia-pivotneho-typu-informacia-verejnost.docx 

/files/sekcia-vod/uradna-tabula/obstaranie-montaz-siroko-zaberoveho-zavlahoveho-zariadenia-pivotneho-typu.pdf 

/files/sekcia-vod/uradna-tabula/vuvh_stanovisko_h_level_pivotove_zavlahy.pdf 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže