Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

„Obslužná komunikácia areálu D1 FASHION OUTLET & BUSINESS CENTRUM SENEC – OK 5. etapa“

12.04.2019

/files/sekcia-vod/informacia.pdf 

/files/sekcia-vod/situacia.pdf 

/files/sekcia-vod/sprava.pdf 

/files/sekcia-vod/vuvh.pdf 

 

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže