Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

„Obnova závlahového hospodárstva SUPRO Marcelová, a.s.“

/files/sekcia-vod/uradna-tabula/008590-zavlahove-hospodarstvo-marcelova-informacia-verejnost.docx  

/files/sekcia-vod/uradna-tabula/technicka-specifikacia-supro-marcelova-3.pdf 

/files/sekcia-vod/uradna-tabula/povolenia-c-ou-kn-oszp-2018009380-3-to.pdf 

/files/sekcia-vod/uradna-tabula/stanovisko_vuvh_supro_marcelova.pdf 

 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže