Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Modernizácia závlahového detailu - širokozáberové lineárne zavlažovače

http://www.minv.sk/?moder-zavlah-detailu&subor=319234  

http://www.minv.sk/?moder-zavlah-detailu&subor=319235 

http://www.minv.sk/?moder-zavlah-detailu&subor=319236 

 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže