Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

„Logistický park Sihoť – Chocholná-Velčice“

29.03.2019

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/obu_trencin/informacie_pre_obcanov/o_zivot/2019/1q/3/choch_velc/informacia%20pre%20verejnost_Logisticky%20park%20Sihot.pdf 

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/obu_trencin/informacie_pre_obcanov/o_zivot/2019/1q/3/choch_velc/VUVH_Stanovisko_Logisticky%20park%20Sihot.pdf 

https://www.minv.sk/?LPS_CH_V_PD 

 

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže