Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

„Jastrabá, prívodné potrubie z TKŽ do VDJ - konanie podľa § 16a ods. 1 vodného zákona“

13.02.2019

http://www.minv.sk/?jaraba-potrubie&subor=322754 

http://www.minv.sk/?jaraba-potrubie&subor=322755 

http://www.minv.sk/?jaraba-potrubie&subor=322756 

 

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže