Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

„Hala Bratislava DC8 – Tomra – Etapa II.“

08.04.2019

/files/sekcia-vod/informacia-podla-16.pdf 

/files/sekcia-vod/b_suhrnna-sprava.pdf 

/files/sekcia-vod/c03_koordinacni-situace.pdf 

/files/sekcia-vod/vuvh.pdf  

 

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže