Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

„Dostavba administratívneho vstavku hala DC1 – jednotka 1A“

07.02.2019

/files/sekcia-vod/uradna-tabula/informacia-podla-16.pdf 

/files/sekcia-vod/uradna-tabula/190201-dc1-jednotka-1a-vuvh-stanovisko.pdf 

/files/sekcia-vod/uradna-tabula/a_spriev.sprava-dc1.pdf 

/files/sekcia-vod/uradna-tabula/celkova-situacia.pdf 

/files/sekcia-vod/uradna-tabula/sirsie-vztahy.pdf 

 

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže