Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

„Dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu štrkopieskov v k.ú. Nový Svet na parc. č. 1672/1, k.ú. Nový svet“

01.04.2019

/files/sekcia-vod/informacia-podla-16.pdf 

/files/sekcia-vod/graficka_cast.pdf 

/files/sekcia-vod/textova_cast.pdf 

/files/sekcia-vod/vuvh.pdf 

 

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže