Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

„Banská Bystrica – Rudlová, kanalizácia“

http://www.minv.sk/?bb-rudlova-kanalizacia&subor=323387  

http://www.minv.sk/?bb-rudlova-kanalizacia&subor=323388 

http://www.minv.sk/?bb-rudlova-kanalizacia&subor=323389 

http://www.minv.sk/?bb-rudlova-kanalizacia&subor=323390 

http://www.minv.sk/?bb-rudlova-kanalizacia&subor=323391 

http://www.minv.sk/?bb-rudlova-kanalizacia&subor=323392 

 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže