Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

„Banská Bystrica, protipovodňová ochrana – čerpacie stanice na verejnej kanalizácii“

http://www.minv.sk/?bb-protipovodnova-ochrana&subor=325204 

http://www.minv.sk/?bb-protipovodnova-ochrana&subor=325205 

http://www.minv.sk/?bb-protipovodnova-ochrana&subor=325206

 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže