Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

„Modernizácia závlahového systému „ZP Jarovce-Rusovce“ – závlahová ČS a pásové zavlažovače“ j

01.04.2019

/files/sekcia-vod/informacia-podla-16.pdf 

/files/sekcia-vod/technicka-projektova-dokumentacia.pdf 

/files/sekcia-vod/stanovisko_vuvh_jarovce_rusovce_zavlaha.pdf

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže