Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

„České Brezovo, prívod vody z HLF“

20.03.2019

http://www.minv.sk/?ceske-brezovo-hlf&subor=326004 

http://www.minv.sk/?ceske-brezovo-hlf&subor=326005 

http://www.minv.sk/?ceske-brezovo-hlf&subor=326006

 

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže