Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

SPOLOČNÁ NADNÁRODNÁ KONFERENCIA PROGRAMOV EURÓPSKEJ TERITORIÁLNEJ SPOLUPRÁCE

15-16. septembra 2011
Katowice, Poľsko

Po prvýkrát organizuje 13 programov Európskej teritoriálnej spolupráce spoločnú konferenciu s cieľom prispieť k zlepšeniu kvality života v regiónoch Európy.

Hlavné témy konferencie:
v Čo sa dosiahlo v oblasti nadnárodnej spolupráce doteraz?
v V čom je potenciál do budúcnosti?

Bližšie informácie o programe konferencie, účastníkoch, mieste konania a témach nájdete na stránke https://registration.livegroup.co.uk/transnational-cooperation/

V prípade záujmu o účasť je potrebné sa zaregistrovať
https://registration.livegroup.co.uk/transnational-cooperation/

Participujúce programy:
ALPINE SPACE, ATLANTIC AREA, BALTIC SEA REGION, CENTRAL EUROPE, MEDITERRANEAN, NORTH SEA REGION, NORTH WEST EUROPE, NORTHERN PERIPHERY, SOUTH EAST EUROPE, SOUTH WEST EUROPE, MAC REGION, CARIBBEAN REGION, INDIAN OCEAN REGION

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže